Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

tylkomoimioczami
1780 7a63 500

I czasem nawet w najgorętszych miejscach jest zimno.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakhal khal
tylkomoimioczami
4590 f007
Reposted fromxalchemic xalchemic viakhal khal
tylkomoimioczami
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viakhal khal
tylkomoimioczami
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viakhal khal
tylkomoimioczami
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viakhal khal
tylkomoimioczami
Wild Strawberries, 1957
Reposted fromlifeofimitation lifeofimitation viakhal khal
tylkomoimioczami
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"

August 15 2017

tylkomoimioczami
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
tylkomoimioczami
8056 6e6e
Reposted fromcalifornia-love california-love vialip lip

August 11 2017

tylkomoimioczami
tylkomoimioczami
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viaBalladyna Balladyna
tylkomoimioczami
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viaBalladyna Balladyna
tylkomoimioczami
tylkomoimioczami
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viaBalladyna Balladyna
tylkomoimioczami
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaBalladyna Balladyna
tylkomoimioczami
0833 9fb8 500
Reposted frommindtrap mindtrap viaBalladyna Balladyna
tylkomoimioczami
0307 266d
Reposted fromsmit smit viaBalladyna Balladyna
tylkomoimioczami
9226 7113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBalladyna Balladyna
5136 f5c8 500
Reposted fromkimik kimik viaBalladyna Balladyna
0061 2bcc
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl