Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

tylkomoimioczami
2512 ca39 420
Reposted frominspire inspire vialip lip

April 28 2017

tylkomoimioczami
0329 0bd8 420
Reposted fromtaSowa taSowa viarock-sex-love rock-sex-love
tylkomoimioczami
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— A. Chylińska
tylkomoimioczami
8191 c560 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viarock-sex-love rock-sex-love

April 14 2017

tylkomoimioczami
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSilentForest SilentForest

April 08 2017

5408 e48f 420
tylkomoimioczami
8550 c8ec 420
Reposted fromdelain delain viarock-sex-love rock-sex-love
6963 0b34 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viascorpix scorpix
tylkomoimioczami
6038 76b6 420
Reposted fromtutaj tutaj viarock-sex-love rock-sex-love
tylkomoimioczami
7795 7a85 420
Reposted fromdusix dusix viarock-sex-love rock-sex-love
tylkomoimioczami
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony viamarciix marciix

April 07 2017

tylkomoimioczami
tylkomoimioczami
8175 3c35 420
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viaSilentForest SilentForest
tylkomoimioczami
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viamarciix marciix

April 04 2017

tylkomoimioczami
Nie zostawia się w spokoju ludzi których się kocha.
— Nie zostawia.
tylkomoimioczami
Wyrób w sobie nawyk kochania siebie tak mocno, jak kochasz innych.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarock-sex-love rock-sex-love
5004 9df1 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viarock-sex-love rock-sex-love

March 30 2017

tylkomoimioczami
1336 b0ea 420
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viakentoquer kentoquer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl