Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

tylkomoimioczami
tylkomoimioczami
0686 ce0b 500
tylkomoimioczami
9086 7c38 500
tylkomoimioczami
4107 e25c 500
tylkomoimioczami
7008 86c7
Reposted frommisiaq misiaq viaeternaljourney eternaljourney

November 05 2018

tylkomoimioczami
0273 4111
Reposted fromsavatage savatage viasweetchocolate sweetchocolate
tylkomoimioczami
tylkomoimioczami
tylkomoimioczami
0044 ebd5 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viasweetchocolate sweetchocolate
tylkomoimioczami
0037 a898 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viasweetchocolate sweetchocolate
tylkomoimioczami
Powiedział mi w któreś urodziny, że nie będzie mi życzył spełnienia marzeń, bo sam będzie je spełniał. Kiedy ryczę na kanapie, bo znowu coś mi nie wyszło, patrzy mi w oczy i mówi, że jestem silna i nic takiego się nie stało. Kiedy wkurzam się i bluzgam, bo ktoś mnie znowu obgadał, mówi, że tak po prostu się dzieje i szkoda moich nerwów. Kiedy zarysowałam mu już drugi raz samochód powiedział, że chociaż konsekwentnie, bo z tej samej strony. I milion razy słysząc w środku nocy: “Misiu, pogadasz ze mną?” odpowiadał patrząc jednym okiem: “No jasne.” Spełnił już moje największe marzenie. Uczynił mnie swoją królową.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
tylkomoimioczami
Miał miękkie wargi i twardy charakter. Potrafił zamknąć mi usta w najczulszy sposób i jednocześnie otworzyć serce. Dawał mi pewność, mimo, że jego spojrzenie mnie zawstydzało i kiedy na mnie patrzył - niepewnie spuszczałam wzrok. Był dla mnie czystą inspiracją, chociaż miałam przy nim stale brudne myśli.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
tylkomoimioczami
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar vialaluna laluna
tylkomoimioczami
tylkomoimioczami
9084 6bac 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMonia94 Monia94
tylkomoimioczami
9523 82f6 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter vialaluna laluna
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viaMonia94 Monia94
tylkomoimioczami
we mnie
problem jest na pewno we mnie
nie doszukuj się go w sobie
w tobie wszystko jest ok....
— król Podsiadło
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaMonia94 Monia94
tylkomoimioczami
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarudosci rudosci
tylkomoimioczami
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamaybeyou maybeyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl