Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

tylkomoimioczami
tylkomoimioczami
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
tylkomoimioczami
8535 067e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
6407 2d08
tylkomoimioczami
4549 89c2
Reposted fromEtnigos Etnigos viaholymoly holymoly
tylkomoimioczami
Opowiedziałem setki żartów i anegdot, rozbawiałem ludzi do łez, kiedy tak naprawdę chciało mi się płakać. Zawsze dławił mnie smutek, nieważne, jak głośno bym się śmiał.
— Tomasz Mazur, „Fiasko. Podręcznik nieudanej egzystencji”
tylkomoimioczami
9317 9151
Reposted fromipo ipo viagreywolf greywolf
tylkomoimioczami
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viazimnydzienn zimnydzienn
tylkomoimioczami
6491 dd97 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazimnydzienn zimnydzienn
tylkomoimioczami
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazimnydzienn zimnydzienn
tylkomoimioczami
Nawet jeśli nie byliśmy razem, wciąż kontrolował rytm bicia mojego serca.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazimnydzienn zimnydzienn
tylkomoimioczami

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viazimnydzienn zimnydzienn
tylkomoimioczami
0161 a981
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
tylkomoimioczami
0171 f882
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
tylkomoimioczami
tylkomoimioczami
7938 8bc3 500
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
tylkomoimioczami
Ludzie przeważnie nie zdawali sobie sprawy, że przeżywają życie, kiedy je przeżywali.
— Elizabeth Strout
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamysweetheartt mysweetheartt
tylkomoimioczami
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
tylkomoimioczami

March 05 2019

tylkomoimioczami
4053 4ac5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl