Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

tylkomoimioczami
Reposted fromshakeme shakeme viaxvcth xvcth
tylkomoimioczami
Reposted fromshakeme shakeme viaxvcth xvcth
tylkomoimioczami
W jej oczach pojawiło się odległe spojrzenie, jakie mają ludzie, którzy potkną się o jakieś wspomnienie jak o but w ciemnościach.
— Stephen King - "Serca Atlantydów"
Reposted fromaleander aleander viaxvcth xvcth
tylkomoimioczami
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viaxvcth xvcth
tylkomoimioczami
6331 f16a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamarciix marciix
tylkomoimioczami
[..] wiedział doskonale, że przez długie lata będzie to słyszał. O ile ich znajomość przetrwa tak długo – właściwie trudno było przesądzić. Czasem wydawało mu się, że w jakiś sposób są na siebie skazani, innym razem miał wrażenie, że jedno niefortunne słowo może sprawić, że wszystko posypie się na dobre. Być może dlatego czerpali tyle zadowolenia z tej relacji. Niepewność była pociągająca dla obu stron.
— Remigiusz Mróz "Immunitet"
Reposted fromultrafioletowa ultrafioletowa viamarciix marciix
tylkomoimioczami
2786 9704 500
Reposted frommiischa miischa viascorpix scorpix
tylkomoimioczami
1948 4558 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
tylkomoimioczami
3775 77d6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
tylkomoimioczami
9568 536d 500
Reposted fromverronique verronique viascorpix scorpix
tylkomoimioczami
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viamarciix marciix
tylkomoimioczami
Reposted fromshakeme shakeme viamarciix marciix
tylkomoimioczami
Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarciix marciix
tylkomoimioczami
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarciix marciix
tylkomoimioczami
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRybciaaa Rybciaaa
tylkomoimioczami
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viaRybciaaa Rybciaaa
tylkomoimioczami
1602 6021 500
- Maciej Wierszycki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRybciaaa Rybciaaa
tylkomoimioczami
tylkomoimioczami
Ale dokądkolwiek pójdziesz, byłoby miło, żebyś kiedyś wrócił. Albo chociaż o mnie pamiętał.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarciix marciix
tylkomoimioczami
6875 f657
fot. Charlotte Dupont
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamarciix marciix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl