Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

tylkomoimioczami
8374 02c0 500
Kaja Kowalewska / Melanżcholie
Reposted fromimaybebad imaybebad viaresort resort
tylkomoimioczami
http://31.media.tumblr.com/58e0afbe1e8bebbe1953fd34fdf49cbf/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo1_500.gif
http://33.media.tumblr.com/24bfa1d071322984dce663a5878bca97/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo2_500.gif
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viainsomniia insomniia
tylkomoimioczami
6232 4d4c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoisetales noisetales
tylkomoimioczami
tylkomoimioczami
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaCannonball Cannonball
tylkomoimioczami
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viabe-yourself be-yourself
tylkomoimioczami
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— Różewicz
Reposted fromresort resort viabe-yourself be-yourself
tylkomoimioczami
1930 ad22 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viaslodziak slodziak
tylkomoimioczami
7333 2ae4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
tylkomoimioczami
Reposted frombluuu bluuu viaslodziak slodziak
tylkomoimioczami
Ciężko jest codziennie wracać do pustego mieszkania.
— ja. dzisiaj. po całym tygodniu bycia silną.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
tylkomoimioczami
6848 5b0a 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaslodziak slodziak
tylkomoimioczami
tylkomoimioczami
Reposted fromshakeme shakeme viaslodziak slodziak
tylkomoimioczami
4331 bb95 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslodziak slodziak

February 19 2020

tylkomoimioczami
9638 23b5 500
-Anna Świrszczyńska
Reposted fromzupazogorkiem zupazogorkiem
tylkomoimioczami
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
tylkomoimioczami
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave viamarciix marciix
tylkomoimioczami
7333 2ae4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRybciaaa Rybciaaa
tylkomoimioczami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl